MENU

Discover SENDAI

Ruins of the Great East Japan Earthquake: Sendai Arahama Elementary School

ร่องรอยแห่งความทรงจำจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว โรงเรียนประถมศึกษาอะระฮามะ เมืองเซนได

แชร์